Élő végrendelet kerekasztal


Beszámoló az Élő végrendelet kerekasztalról – 2015. 04.16. 
(Szerző: Csikós Dóra 2015. május 11.)

Az egészségügyi önrendelkezéshez és az ellátás visszautasításhoz való jogok gyakorlati érvényesülésének tapasztalatait, a fejlesztés lehetőségeit vitattuk meg olyan szakemberekkel, akik orvosi, betegjogi vagy közjegyzői oldalról érintettek a kérdésben. A hospice, gerontológia, családorvosi és intenzív terápiás területekről érkező orvosok és a jogi oldal képviselői hasonló helyzetről számoltak be, és a szakmák közötti egyeztetés nyomán néhány megvalósítható lépést is ki tudtunk tűzni, amivel az önrendelkezés elmélete és gyakorlata elterjedtebbé válhat.

Az élő végrendelet gyakorlatának főbb jellemzői 

2A kerekasztal során nyilvánvalóvá vált, hogy mind a beteg, mind az orvos helyzetét megkönnyítené, ha nagyobb arányban nyilatkoznának előzetesen a betegek az ellátás visszautasításáról, későbbi esetleges cselekvőképességük esetére (élő végrendelet). Az orvosok és a laikusok körében is kevéssé ismert az élő végrendelet fogalma, ezen általános ismeretterjesztéssel és szakmai oktatási anyag terjesztésével lehetne változtatni. Az élő végrendeletben képviselt jog érvényesítése azonban gyakorlati akadályba is ütközik, hiszen központi nyilvántartási rendszer hiányában a cselekvőképtelen beteg akarata csak esetlegesen hozzáférhető, ill. hozzáférhetősége esetén sem biztosan valósulhat meg az akarat az egészségügyi ellátásban, a jogi következményektől való félelem miatt.

Az élő végrendelet további, a gyakorlatot visszafogó jellemzője, hogy tartalmi kialakításához kevés iránymutató szakmai, de laikusok számára is érthető segédlet érhető el. A tartalom ideális részletezésében, rendszerezésében eltérőek a vélemények (l.  részletes, esetleírás-szerű kezelési lehetőségek vs. a beteg szándékát egyértelműen kifejező, de még áttekinthető felsorolás).

A hospice, az idős- és háziorvosi ellátásban ezen kívül felmerül a cselekvőképes beteg esetében az ellátás visszautasítására vonatkozó jog nehézkes vagy hiányos érvényesítése is.

Célkitűzések

  1. Orvosi szakmai egyeztetés során a tartalmi rész ajánlásának megfogalmazása – beavatkozások listája és okirat minta lehetősége.
  2. Ismeretterjesztés és hozzáférhetővé tétel módjai – beillesztés az orvosok továbbképzésébe, szakmai rendezvények anyagába, laikusok számára betegszervezeteken és közmédián keresztül való ismeretterjesztés.
  3. Javaslat kidolgozása a központi nyilvántartás megoldására – meglévő tanulmányok és további szakmaközi egyeztetések segítségével.