Életvégi döntések

Bizonyára Ön is – mint mindenki más – gondol időnként a halálra. A saját majdani halálára, vagy arra, amikor elveszített valakit, akihez kötődött. Talán van olyan személyes élménye, amire most úgy emlékszik vissza: milyen jó lett volna, ha az a Valaki előre gondolkozott, gondoskodott, beszélt volna azokról a kérdésekről, amelyek – így utólag természetesnek tűnve – megoldásra vártak, vagy amelyeket jó lett volna megbeszélni, ha időben eszünkbe jut, ha van merszünk, ha….

End-of-life Decisions

End-of-life Decisions

We all think about death from time to time. Our own, future death, or the death of someone who was close to us. Maybe you also have a personal experience about losing...

More Information