Blog


Hagyatéki minimál tervezés  (Szerző: Csikós Dóra 2016. február 17.) Ma még ritkán írnak végrendeletet az emberek, de nincs is mindenkinek szüksége rá. Ha jók a családon belüli kapcsolatok, ha könnyen átlátható a hagyaték, akkor a hagyatéki eljárás során egyszerűen rendezhető az örökség. Egyvalamit azonban érdemes tudni: a jegyző illetve a hagyatéki leltárelőadó az örökösök bejelentése alapján készíti el a hagyatéki leltárt, tehát...

Read More

Szép halál – egy történet a XIX. századból (Szerző: Mészáros Balázs, történész 2014. november 5.) Az, ahogy a halálról gondolkodunk, és ahogy a haldoklóhoz viszonyulunk, ugyanúgy történelmi koronként változik, mint az ideális otthonról vallott elképzeléseink, táplálkozási szokásaink vagy a szexualitáshoz fűződő viszonyunk. A 19. században a szexualitás tabunak számított, ma nyíltan beszélünk róla, miközben a halálról a mai ember...

Read More

A beteg és családja azt hiszi, hogy minden orvos tisztában van az életvégi ellátásokkal, és hogy azért javasolják a további vizsgálatokat és a kezeléseket, mert az valóban segíthet, és hogy ha már nincs esély a gyógyulásra, akkor biztosan tájékoztatják az utolsó időkben rájuk váró nehézségekről és lehetőségekről. Ám sok orvos nem így gondolkodik, mivel nincs ilyenfajta képzettségük, az orvosi képzésben alig esik szó arról, hogy mi a teendő a páciensekkel, akik a kezelésre már nem reagálnak. Arra képezték őket, hogy diagnózist állítsanak és kezeljék a betegséget. A fájdalom- és tünetcsillapítás, a várható következményekről és a lehetséges gondozási módokról való kommunikáció terén képzetlenek. Így még akkor is további vizsgálatokat, beavatkozásokat és kezelést rendelnek el, amikor már nincs remény a gyógyulásra, amikor ezeknek már nincs semmi haszna, értelme.

Read More

Első napom a Hospice Házban (Szerző: Csikós Dóra 2014. szeptember 1.) Az egyik őszi hospice önkéntes képzést végeztem el a Magyar Hospice Alapítványnál, ahol egyrészt sok gyakorlati és elméleti tudást szereztem, másrészt olyan társakat, ismerősöket, akik munkájának és támogatásának is köszönhető, hogy ez az oldal és az Életvégi Tervezés Alapítvány ma működik. Most az első napomat szeretném elmesélni, amit a Hospice Házban önkéntesként...

Read More

A Kharón Thanatológiai Szemle című folyóirat 1997-ben indult útjára Dr. Polcz Alaine pszichológus, tanatológus kezdeményezésére, s a magyar tanatológia első szakmai, tudományos fórumaként szolgálja az általa megfogalmazott célokat. Szerkesztőbizottságát a tanatológia (mint orvosi szakkifejezés) vagy thanatológia (bölcseleti vonatkozású írásmód) tudományának szakemberei alkotják (pszichiáter, pszichológus, bioetikus, orvostörténész, művészettörténész, kulturális antropológus). A Kharón lapjain olyan interdiszciplináris jellegű írások jelennek meg, amelyek a haldoklással, halállal és gyásszal kapcsolatos szocio-kulturális, pszichiátriai, bioetikai, és bölcseleti problémákat járják körül, teret adva a hazai szakemberek elméleti és gyakorlati kutatási eredményeinek és a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő külföldi kutatásoknak is.

Read More

Abban az időben, amikor az emberek még többnyire otthon fejezték be életüket, betegségük, utolsó napjaik, óráik a szeretteik és barátaik körében folytak le. A haldoklót soha nem hagyták egyedül, mindig volt mellette valaki, de leginkább az történt, hogy a társasági életet egyszerűen áthelyezték a beteg szobájába, nem zárták ki a kommunikációból, hanem részese maradhatott a családi életnek. Maga a halál és az azzal járó rituálé ennek megfelelően nem volt elzárva a gyermekek elől sem.

Read More