Hagyatéki minimál tervezés


Hagyatéki minimál tervezés 

(Szerző: Csikós Dóra 2016. február 17.)

Ma még ritkán írnak végrendeletet az emberek, de nincs is mindenkinek szüksége rá. Ha jók a családon belüli kapcsolatok, ha könnyen átlátható a hagyaték, akkor a hagyatéki eljárás során egyszerűen rendezhető az örökség. Egyvalamit azonban érdemes tudni: a jegyző illetve a hagyatéki leltárelőadó az örökösök bejelentése alapján készíti el a hagyatéki leltárt, tehát ebben csak azok az ingó és ingatlan elemek szerepelnek, amit az örökös beleír, amiről az örökösnek tudomása van. A jegyzőnek nincs olyan kötelezettsége, hogy ezen kívül utánajárjon a hagyatéknak. Ha tehát az örökösökkel nem beszéljük át vagyonunk, hagyatékunk minden ingó és ingatlan elemét, akkor könnyen előfordulhat, hogy akár komoly összegek, értékek is parlagon maradhatnak.

Nemrég hallottunk egy olyan esetről, hogy egy többmilliós bankbetét papírja fél évvel a hagyatéki tárgyalás után, egy lomtalanítás alkalmával, véletlenül került elő. Az elhunyt három gyermeke édesanyjuk halála után 2 évvel – a póthagyatéki eljárás után – jutott csak hozzá ahhoz a pénzhez, amit édesanyjuk kemény munkával keresett meg, és csak a véletlennek köszönhető, hogy egyáltalán fény derült rá. Egy váratlan haláleset vagy akár egy hirtelen jött, súlyos betegség könnyen ilyen helyzet elé állíthatja a családot, hiszen kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy a hagyatékba tartozó értékeket átbeszéljék.

Ezért is javasoljuk az életvégi tervezés koncepciójának keretében, hogy ha nem is írunk végrendeletet, akkor is vezessünk valamiféle saját leltárt, mérleget vagyonunk ingó és ingatlan elemeiről, ami halálunk esetén a hagyatéki leltár bejelentéséhez felhasználható. Ha összeírjuk ezeket az ingó és ingatlan értékeket, esetleg mellétesszük az tulajdonunkat igazoló iratot vagy felírjuk annak tárolási helyét, máris nagy terhet vettünk le családunk válláról. Érdemes az örökösök nevét, elérhetőségét is felsorolni, ha a család nem egy helyen lakik vagy nem mindenki tartja a kapcsolatot egymással. Ez a feladat nem is tűnik olyan nehéznek egy egészséges felnőtt ember számára, még talán jó érzés is átlátni, hogy mik tartoznak a vagyonhoz, mi az, amit anyagiak terén örökségül hagyhatunk. Egy hirtelen jött betegség esetén már jóval több félelem, szorongás kapcsolódik a vagyoni leltár elkészítéséhez, hiszen az elmúlás nyomasztó gondolata ilyenkor már  sokkal kézzelfoghatóbb.

Köszönjük a cikkben említett család nyitottságát, hogy engedélyt adott esetük leírására.