Haláltakarítás


Haláltakarítás
(Szerző: Baracsi Gabriella, 2021. március 8.)

Az évek során, hajlamosak vagyunk felhalmozni különféle tárgyakat, melyek „egyszer még jók lehetnek”, vagy „egy szép emléket idéznek fel”. Ez a gyűjtögetés egy végtelenbe nyúló jövőt feltételez, ami bizonytalan idővel kamatozhat csupán. Feltehető a kérdés, hogy mi történik, hogyha meghalunk és az addig, valamilyen okból megtartott tárgyainkat végül sosem  vagy keveset használva hagyjuk hátra magunk után? A lomok felhalmozása nem csak a környezetre, hanem a gyászoló hátrahagyottakra is káros hatást gyakorolhat. Valójában nekik kell bizonytalanságban megválni ezektől a tárgyaktól, esetleg egymás közt elajándékozni őket, vagy ami talán a legelőnytelenebb: mauzóleumként érintetlenül hagyni azokat.

Ezekre a kérdésekre próbált választ keresni Margareta Magnusson, a Svédországban született írónő, aki életkorát általában 80 és 100 év közé teszi. Önsegítő könyve a Végső rendrakás svéd módra, vagy angolul a „The Gentle Art of Swedish Death Cleaning: How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter, 2017-ben jelent meg. Könyve, ahogy az angol címben már kiderült, a haláltakarítással foglalkozik. Magnusson már több elhunyt hozzátartozójának otthonát pakolta ki, többek között saját férjének hagyatékát is ő rendezte, és úgy gondolja, hogy az előzetes haláltakarítástól nem csak jobban érzik magukat az emberek, hanem szívességet is tesznek a hátrahagyottaknak, azzal, hogy a súlyos emlékeket hordozó tárgyak sorsáról nem nekik kell dönteniük.

A folyamat valójában az élő személy saját tárgyainak csökkentéséről és rendezéséről szól, ami nem csupán egy hétköznapi takarítás, mivel a halál tudatosulása is társuló hozzá. Magnusson könyve több ízben tárgyalja a haláltakarítás menetét és hatását az ember életére. Eredetileg svédül a “döständing” kifejezés felel meg a haláltakarításnak, mely a „dö” halál és  a „ständing” takarítás szavakból áll össze. A könyvben megemlíti Magnusson, hogy ez nem egy egyszeri nagytakarítás, porolás, felmosás, hanem egy lassan zajló, folyamatos esemény, ami egyrészt zökkenőmentessé teheti a mindennapokat, másrészt kellemes élmény is lehet, hiszen lehetővé teszi a tárgyakhoz kötődő történetek felidézését. Emiatt feltételezi tehát, hogy a haláltakarítás nem csak a hozzátartozóknak könnyíti meg a búcsút, hanem a haláltakarító számára is lehetőséget ad, hogy szembenézzen életének végességével és számot vessen az életéről. Ez a gondolat a pszichoanalitikus Eric Erikson pszichoszociális fejlődéselméletét tükrözi. Erikson úgy gondolta, hogy a személyiségfejlődés végső szakaszában akkor sikerül megoldani valakinek az adott életszakasz konfliktusát, ha képes átívelni a kétségbeesés normatív krízisét, életére bölcsességgel visszatekinteni és elfogadni a rá váró halált. (Erikson, 1963, 1968 in.: Carver & Scheier, 2003)

A személyes tárgyak felhalmozása, a materiális tényezők megszerzése, elvonhatják a figyelmet a valódi események megéléséről és az azokban való kiteljesedésről. Ezt támasztja alá egy kutatás, melynek eredményei azt mutatták, hogy azok a résztvevők, akiket előzetesen emlékeztettek a halálra, a jövőbeli 15 éves terveiket, elvárásaikat inkább jellemezték anyagi javakkal, mint azok, akiket a halálra nem emlékeztettek előzetesen. (Kasser és Sheldon, 2000). Magnusson könyvében továbbá arról olvashatunk, hogy a minimál életmód nagyobb teret biztosít a koncentrációnak. Egyes kutatások alá is támasztották ezt, amikor azt találták, hogy a rendetlenség valóban megnehezítheti az agy számára, hogy egy adott feladatra összpontosítson, mivel a vizuális kéreg elterelődik a túlzott beérkező irreleváns információktól. (McMains és Kastner, 2011) 

Nem véletlenül került bele a haláltakarítás fogalmába a halál kifejezés, hiszen a folyamat célja részben az, hogy felkészítse a személyt saját halálára. Magnusson kiemeli, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy beszéljenek a halálról, ami nem könnyű, így a takarítás  – gyakorlati hasznán túl – kezdete lehet a halál tabu feloldásának is. Ez egyszerre veszi igénybe egy fizikai, kognitív és emocionális erőforrásainkat, és sokrétűsége miatt segíthet hozzá a változáshoz. A tárgyak emlékeket idéznek fel, előtérbe helyezik az ember személyiségét, amelyek elgondolkodtathatják a haláltakarítót arról, hogy a tárgyak alapján, milyen ember is ő és milyennek látnák őt halála után. Mielőtt azonban a legszemélyesebb tárgyakat vennénk, először érzelmileg kevésbé átitatott tárgyak válogatásával érdemes hozzáfogni a takarításhoz. Ugyan felszabadító lehet ez a folyamat, mégis azt tanácsolja Magusson, hogy jutalmazza meg magát a haláltakarító egy élménnyel (és nem tárggyal), cserébe az érzelmi megpróbáltatásokért. 

Az írónő úgy gondolja, hogy a haláltakarítást minden ötven év feletti embernek el kellene indítania az életében, sőt szerinte már korábban is jótékony hatású tevékenység lehet. Fontosnak véli, hogy miközben az ember szortírozza a tárgyait, gondolkodjon el arról, hogy mit írna a végakaratában, mit hagyna hátra maga után. Ezek a gondolatok, amellett, hogy felkészítenek a jövőbeli távozásra, megerősíthetnek abban, hogy az ember a döntésében, saját akaratát érvényesítse. Fontosnak véli, hogy a haláltakarítók megosszák gondolataikat a hozzájuk közel állókkal, már csak azért is, mert érdemes azt is átgondolni, hogy melyik tárgyat kinek ajándékozná el az ember. Ebből következik, hogy a tárgyaink rendszerezését nem egy magányos tevékenységnek képzeli el, sőt egy inkább olyan folyamatnak, amely lehetőséget nyújt egy új fajta kapcsolódásra szeretteinkkel.

Források:

  • https://www.nbcnews.com/better/health/what-swedish-death-cleaning-should-you-be-doing-it-ncna816511
  • Kasser, T., & Sheldon, K. M. (2000). Of Wealth and Death: Materialism, Mortality Salience, and Consumption Behavior. Psychological Science, 11(4), 348–351. doi:10.1111/1467-9280.00269 
  • McMains, S., & Kastner, S. (2011). Interactions of Top-Down and Bottom-Up Mechanisms in Human Visual Cortex. Journal of Neuroscience, 31(2), 587–597. doi:10.1523/jneurosci.3766-10.2011 
  • Carver, C. S. – Scheier, M. F. (2003): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest