Kapcsolat


ÉLETVÉGI TERVEZÉS ALAPÍTVÁNY

info@eletveg.hu
Székhely: 1027 Budapest Frankel Leó út 6. 1/15.

Bankszámlaszám: OTP Bank 11702043-20004745
Adószám: 18619414-1-41
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási sorszám: 11949

Kapcsolódó oldal: Hogyan segíthet?

Kuratórium:

Csikós Dóra mentálhigiénés szakember, kuratóriumi elnök csikos@eletveg.hu
Csikós Dóra mentálhigiénés szakember, kuratóriumi elnök csikos@eletveg.hu

Egy személyes élmény alapján kezdtem el keresgélni olyan módszereket, amikkel a halál tabuját oldani lehet, és ami a hagyományoktól elszakadt világban segíthet megtalálni saját utunkat az élet végességének feldolgozására. Hiszem, hogy az életvégi tervezés a gyakorlati vonatkozásokon túl, segíthet életünket értelemmel is megtölteni. C.G. Jung szavaival élve: “Az emberi élet figyelemre méltó paradoxona, hogy épp az, amitől a leginkább félünk, a legnagyobb bölcsesség forrása.”  

Blogcikkek: Mitől foszt meg a halál tabusítása?,  Kegyeleti szoba – méltóság a búcsúzásban isHagyatéki minimál-tervezés, Nincs több kezelés, Életvégi micsoda?,   Filozófiai Kávéház, Hospice önkéntesség,

Luca2014aprilis
Hodász Luca – pszichológus, családterapeuta, kuratóriumi tag hodasz@eletveg.hu

 „A halál megértéséhez az embernek meg kell próbálnia megérteni az élet célját és a    kapcsolatot élet és halál között. Mert az élet és a halál elválaszthatatlan társak, és feltételezik  egymást. (…) Amikor elfogadjuk, hogy az életnek és a halálnak van értelme és célja, amikor a halált megértjük és tudomásul vesszük, hogy az emberi utazás része, akkor a haláltól való félelem szertefoszlik, és az életet a maga teljességében lehet élni.” (Szvámi Ráma, 2009, 10.)

dr. Bennett Lili – jogász, kuratóriumi tag bennett@eletveg.hu

A mai embert élete során a haláltól való félelem tartja rettegésben. Egy személyes élmény ébresztett rá, hogy csak úgy tudunk békében, nyugodt szívvel elbúcsúzni evilági életünktől, ha dolgaink rendben vannak, előkészítettük szeretteink boldogulását az elvesztésünk utáni teendők útvesztőjében, és tudjuk, hogy szomorú lelki hagyatékunk egyedül a gyász – családunknak elég lesz ezzel megbirkóznia. Az ezzel kapcsolatos gyakorlati ismeretek átadásán túl szeretném a haláltól reszkető emberekben oldani az elviselhetetlen szorongást, és megosztani velük személyesen szerzett tapasztalataimat.


Önkénteseink:

Gaal Ilona
kommunikációs szakember, pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezető gaal@eletveg.hu

A Magyar Hospice Alapítványnál kommunikációs programot vezetek, amelynek célja, hogy az orvosok (ápolók) és betegek (hozzátartozók) közti párbeszéd mindkét fél megelégedésével működjön, a beteg választ kapjon fel nem tett kérdéseire is, az orvos pedig ne égjen ki a gyakran nehéz helyzetek rutinból való kezelése miatt. Az orvosok, ápolók számára legnehezebb az életvégi helyzetek kommunikálása. Az Életvégi Tervezés Alapítvány munkája segít abban, hogy könnyebb legyen a két fél közt a párbeszéd.

Ocsovszky Zsófia pszichológus, life-coach önkéntes

Tanulmányai során többek között a halálfélelmet, halálszorongást kutatja. Hisz abban, hogy érdemes bátorsággal szembenézni az elmúlással, hisz abban, hogy ez felszabadító lehet, és elvezet egy autentikus, teljesebb élet megéléshez.

Blogcikkek: A Hospice-Palliatív konferencián jártunk, A temetés és a sír szerepe a gyászban