Kharón Thanatológiai Szemle


Kharón Thanatológiai  Szemle  – Folyóirat a halál, a haldoklás és a gyász kérdéseiről
(Szerző: dr. Hegedűs Katalin, a Kharón főszerkesztője 2014. augusztus 19.)

cimlap_2014-2A legnagyobb magyarországi tanatológiai, azaz halállal, haldoklással, gyásszal foglalkozó szakfolyóiratot, a Kharón-t dr. Hegedűs Katalin főszerkesztő mutatja be. A folyóirat egy gyors regisztráció után online is elérhető, cikkei 1997-ig visszamenően közvetítik ennek a szerteágazó területnek a kutatásait, eredményeit, problémáit, néha egészen személyes beszámolókkal tarkítva.  (CsD)

A Kharón Thanatológiai Szemle című folyóirat 1997-ben indult útjára Dr. Polcz Alaine pszichológus, tanatológus kezdeményezésére, s a magyar tanatológia első szakmai, tudományos fórumaként szolgálja az általa megfogalmazott célokat. Szerkesztőbizottságát a tanatológia (mint orvosi szakkifejezés) vagy thanatológia (bölcseleti vonatkozású írásmód) tudományának szakemberei alkotják (pszichiáter, pszichológus, bioetikus, orvostörténész, művészettörténész, kulturális antropológus). A Kharón lapjain olyan interdiszciplináris jellegű írások jelennek meg, amelyek a haldoklással, halállal és gyásszal kapcsolatos szocio-kulturális, pszichiátriai, bioetikai, és bölcseleti problémákat járják körül, teret adva a hazai szakemberek elméleti és gyakorlati kutatási eredményeinek és a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő külföldi kutatásoknak is. A tanulmányok olyan kérdésköröket járnak körül, mint pl. a gyógyíthatatlan betegek és a gyászolók pszichoterápiája, a terminális állapotú betegek palliatív terápiás kezelése, a hospice ellátás elméleti és gyakorlati problémái, az eutanázia stb.. Mindezeket kiegészítik a kulturális és vallási rítusokra, az orvostörténetre, a néprajzra, művészettörténetre stb. vonatkozó történeti háttérkutatások eredményei.

A hazai szerzők publikációinak megjelentetése mellett hangsúlyt fektetünk a forrásértékű külföldi munkák fordítására, kiadására is. Magyar nyelven a Kharónban jelentek meg elsőként olyan, nagy jelentőségű írások, mint például az Egészségügyi Világszervezet útmutatója a rossz hírek közléséről, az Európai Bizottság állásfoglalása a haldoklók gondozásáról, vagy éppen Erich Lindemann klasszikus tanulmánya, mely megalapozta a gyász lélektanával kapcsolatos kutatásokat. Közzéteszünk olyan idegen nyelven íródott munkákat is, amelyek külföldi kutatók magyar nyelvre átültetett elsődleges publikációi.

Az elmúlt években a Magyar Hospice-Palliatív Egyesületnek köszönhetően a folyóirat már az interneten keresztül is elérhető, és sikerült a teljes archív anyagot is hozzáférhetővé tennünk a világhálót böngészők számára. A Kharón 1997 és 2007 között nyomtatott formában jelent meg, 2008-tól a folyóirat önálló honlappal jelentkezik a hűséges Olvasók számára ismerős arculattal. Ezzel egyidejűleg lemondtunk a lap nyomtatott formátumban való megjelentetéséről. A Kharón – regisztrációval ingyenesen – olvasható elektronikus folyóirattá alakult, azonban a folyamatosság fenntartása érdekében a szerkesztőség a lap számozásán nem kívánt változtatni. Továbbra is évente 4 számot adunk ki.

(A Kharón lektorált folyóiratnak minősül az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) szerint.  ISSN száma: HU ISSN 2060-8616)