Pszichológiai kérdések


PSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSEK  

Bár különböző életkorban és élethelyzetben, de mindnyájunknál eljön az az idő, amikor szembe találkozunk az élet és halál kérdésével. Akár saját magunk, akár közvetlen környezetünkben élő súlyos betegsége, balesete kapcsán vagy közelebbi-távolabbi haláleset kapcsán, akár más súlyos életkrízisek is (pl. válás, természeti katasztrófa stb.) beindíthatnak olyan gondolatokat, mint:

mi a helyem, szerepem a világban?
mi az életem értelme?
milyen lehet meghalni?
van-e élet a halál után?

Nagyon különbözőek lehetnek a válaszok, vagy csupán az a mód is, ahogyan a válaszokat keressük.

Pszichológiai kérdésekA halálhoz való viszonyunk sajátos módon alakul, személyiségünk fejlődésével együtt változik. Befolyásolja életkorunk, valamint családunk és szűkebb környezetünk halállal kapcsolatos szokásai, hiedelmei, de éppúgy függ attól is, milyen kultúrában, társadalomban élünk.
A 21. század nyugati világában élő modern ember halálhoz való viszonyulására leginkább a halálfélelem jellemző. A halállal kapcsolatos szorongáskeltő faktorok a következőek lehetnek:

 • Korunk sajátossága a hirtelen halál gyakorivá válása (technikai, közlekedési fejlődésből adódó balesetek, megnövekedett kardiovaszkuláris betegségek okán).
 • A természetes közösségek felbomlásával elvesztek a halál körüli rítusok, hagyományok, melyek egyik fő szerepe mind a haldokló, mind a hozzátartozók számára megkönnyíteni az élet és a halál közti átmenet elfogadását.
 • A „normális, hétköznapi” halál el van rejtve, a haldokló többnyire bekerül a kórházba, a ma emberének nincs személyes tapasztalata a halállal.
 • A média által közvetített hírekben és filmekben, a virtuális világban torzított halálkép jelenik meg, ugyanakkor a saját halálunkról való nyílt, őszinte kommunikációra alig van lehetőség.

De mitől is félünk valójában?

 • A halálhoz vezető út, a haldoklás maga, a fájdalom és szenvedés és az ezzel járó szeparáltság lehet a félelem egyik fontos forrása.
 • A halál utáni élettel kapcsolatos bizonyosság hiánya a másik jelentős félelemforrás.
 • Gyakran megtalálható az a motívum is, hogy a halál véglegességének tudatában felerősödik az életünkben kitűzött célok, feladatok, a kimondott-kimondatlan vágyaink, esetlegesen kapcsolataink beteljesületlensége, befejezetlensége miatti szorongás.

Érett haláltudatot jelent az, hogyha képesek vagyunk a halált bölcs belátással elfogadni, az élet részének tekinteni, amely a jelen minél konstruktívabb, teljesebb megélésére késztet minket. Az egzisztencialista pszichológia egyik központi kérdése az élet végességének, a halálnak az elfogadása, amelynek hatására az egyén pozitív változásokon mehet át, értelmet találhat az életében. Az élet értelmességének megélése pedig visszahat a halálhoz való viszonyulásunkra, nagy mértékben segít a halál elfogadásában. Ugyanígy jelentősen hozzájárul halálszemléletünkhöz a spirituális beállítódásunk, a transzcendessel való viszonyunk is.

Életünk szenvedései, egy esetleges súlyos életkrízis pozitív változásokat is hozhat számunkra (ezt nevezi a pszichológia poszttraumás feljődésnek). Kulcsár Zsuzsanna (2005) foglalja össze egyik cikkében, mik lehetnek ezek:

 • Az élet fokozottabb megbecsülése, a fontossági sorrendben bekövetkező változások
 • Kapcsolatainkat melegebb, nagyobb intimitással éljük át.
 • Fokozott személyes erő megtapasztalása a sérülékenység egyidejű átélésével
 • Új lehetőségek és életpályák felfedezése
 • Spirituális fejlődés

A halál tagadásáig erősődő félelemtől eljutni a halál megbékélt elfogadásáig többnyire hosszú és rögös utat jelent, mégis úgy gondoljuk, hogy amennyiben tudatosan foglalkozunk a témával, közelebb juthatunk az elfogadáshoz, a halálra való felkészüléshez illetve életünk akár több területén is tapasztalhatunk pozitív változásokat. Az életvégi tervezés módszere sokoldalú szempontjaival és nyíltságával hozzájárulhat a tudatosságunkhoz és jelentős segítséget nyújthat ezen az úton.

Ajánlott irodalom:

 • Pilling J. (szerk.): A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája. Budapest: Semmelweis Kiadó, 2010.
 • Kharón Thanatológiai Szemle c. folyóirat tanulmányai
 • Hennezel M.: A meghitt halál. Budapest: Európa, 1997.
 • Polcz A.: A halál iskolája. Budapest: Gondolat Kiadó, 1989.