Spiritualitás


SPIRITUALITÁS

A spiritualitás nehezen megfogható és könnyen félreértelmezhető fogalom. Nem azonos a vallásossággal és nem azonos az ezoterikus gondolkodásmóddal. A spiritualitás alapvetően egy olyan egyetemes és önálló emberi tulajdonság, amely átjárja az egész személyiséget. A megfogható tapasztalatokon túli világba vetett hitet vagy az ahhoz való kapcsolódás mély szubjektív élményét jelenti, de nem feltétlenül kapcsolódik össze vallással, hitrendszerrel vagy egyházhoz való tartozással.

A spirituális élmény összekapcsolódik a hála, a megajándékozottság érzésével, cselekvésre, mások elfogadására, tiszteletben tartására indít, együttérzés és remény kapcsolódik hozzá. Mivel túlmutat a véges életünkön, ezért számos a halállal és az azutáni léttel kapcsolatos kérdésre adhat választ vagy megnyugtató iránymutatást. Amennyiben vallással, hitrendszerrel is összefonódik, akkor ezek az iránymutatások, válaszok még konkrétabbak. Nem véletlen, hogy egyes nézetek szerint a halál a vallásos hit fő forrása és a hit a halál miatti szorongás csökkentésére szolgál.

A spirituális ember számára az emberi élet nem önmagáért való, hanem valamilyen magasabb szintű erő, rendszer része. Ez a magasabb szintű, emberfeletti rendező erő irányítja a világot, ezért nem lehet pusztán a természeti és fizikai törvények alapján megérteni. A spiritualitás nem áll egészen szemben a tudománnyal, és a tudományos kutatásokkal, ám nem keresi minden jelenségben a tudományos részleteket.

Spirituális megközelítésben a halál egyfajta átmenet, kapu egy új életre, létformára, a halál után a szellem összeolvad, egyesül az örökkévalóval, a végtelennel, az örök Eggyel, az Istennel.

A spirituális gondolkodás az élete vége felé közeledő ember számára komoly erőforrást jelenthet. Mivel az életvégi tervezés során eljuthatunk oda, hogy – legalábbis gondolati szinten – saját halálunkat, mint megfogható közelségben létező élményt éljük meg, ezért a spiritualitás kerete is ebben a felkészülési folyamatban is megjelenhet.

Minden ember – más-más módon és úton – keresi a választ, a legvégső választ. Az életvégi tervezés szerves része lehet a válaszkeresés, hiszen gondolkodásmódunk, értékrendünk keretét adja a spiritualitás, és ebben a keretben alakítjuk ki elképzeléseinket, kívánságainkat és terveinket az életre és az élet utolsó szakaszára vonatkozóan.

(A cikk alapja Pál Feri atya, a Semmelweis Egyetemen 2015. szeptemberében a Mentálhigiénés szakképzés keretében, a témában elhangzott előadása.)