Posts Tagged "ajánló"


A Kharón Thanatológiai Szemle című folyóirat 1997-ben indult útjára Dr. Polcz Alaine pszichológus, tanatológus kezdeményezésére, s a magyar tanatológia első szakmai, tudományos fórumaként szolgálja az általa megfogalmazott célokat. Szerkesztőbizottságát a tanatológia (mint orvosi szakkifejezés) vagy thanatológia (bölcseleti vonatkozású írásmód) tudományának szakemberei alkotják (pszichiáter, pszichológus, bioetikus, orvostörténész, művészettörténész, kulturális antropológus). A Kharón lapjain olyan interdiszciplináris jellegű írások jelennek meg, amelyek a haldoklással, halállal és gyásszal kapcsolatos szocio-kulturális, pszichiátriai, bioetikai, és bölcseleti problémákat járják körül, teret adva a hazai szakemberek elméleti és gyakorlati kutatási eredményeinek és a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő külföldi kutatásoknak is.

Read More

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület kongresszusán egy műhelybemutató keretében volt lehetőségem kipróbálni a filozófiai kávéházat. A kötetlen filozófiai beszélgetés vezetője Nemes László filozófus, bio-etikus volt, aki néhány éve a filozófiai kávéház hazai elterjesztésén dolgozik. A mini-filozófiai kávézház résztvevői ezúttal a hospice-ban, hospice közelében dolgozók voltak, a beszélgetés központi témáját pedig egy Sartre idézet adta: “Meghalni valami nem természetes dolog.” (Jean-Paul Sartre: A fal)

Read More